Az IBCSG (International Breast Cancer Study Group) 42. találkozójának áttekintése

Az IBCSG (International Breast Cancer Study Group) 
42. találkozójának áttekintése


Ausztria, 2019. március 23-24.


 
A VIZSGÁLATOK KIÉRTÉKELÉSE – MÚLT ÉS JÖVŐ

Négy IBCSG vizsgálat végső kiértékelésére és két vizsgálat interim analízisére kerül sor 2019-ben.

Az IBCSG 18-98/BIG 1-98 nevű fázis 3, kettős vak, randomizált vizsgálatban négy csoportban került összehasonlításra az adjuváns letrozol és a tamoxifen. 2019. januárban a JCO-ban közölték is az eredményeket. 8010 betegnél 5 évig folyamatosan letrozolt vagy tamoxifent adtak, a másik két csoportban két év kezelés után a másik szerre váltottak további 3 évig. 12,6 év átlagos megfigyelés után a letrozol kedvezőbbnek látszik, az első 10 évben kevesebb az ellenoldali emlőrák, de ez megfordul 10 év után. A vizsgálat igazolta, hogy luminális emlőrákban a hosszú idejű megfigyelés javasolt.

Az IBCSG 23-01 (SNB) vizsgálat eredményeit a Lancet Oncology 2018. októberi számában közölték, miután San Antonioban, a SABCS-on is előadták 2017 végén. Ebben a fázis 3, randomizált, kontrollált vizsgálatban a két következő emlőrákos betegcsoport betegségmentes túlélését (DFS-t) hasonlították össze: a szentinel nyirokcsomóban lévő egy-, vagy több mikrometasztázis esetén az egyik betegcsoportban végeztek hónalji disszekciót, a másikban nem. 5 év után nem volt különbség a DFS-ben, és az axilláris disszekció elmaradása nem járt rosszabb eredménnyel („non inferiority”) mint az axilláris disszekció esetén. 10 év múlva 934 betegnél szintén ezt látták, azaz: korai emlőrákban, a szentinel csomóba minimális, vagy mérsékelt áttétet adó esetekben nem szükséges az axilláris disszekció.

Az IBCSG 27-02/BIG 1-02/NSABP B37 (CALOR) vizsgálat az emlőrák távoli áttéteinek (és az evvel járó halálozásnak) magas kockázatát hordozó izolált lokoregionális kiújulás (ILRR) helyi ellátása utáni kemoterápia hatásosságát vizsgálta 162 betegen. A betegeket kemoterápiára, vagy nem kemoterápiára randomizálták, elkülönítve őket az előzetes kemoterápia, endokrin terápia, és a lokoregionális kiújulás helye szerint. 9 évnyi követés után látszott, hogy ER-negatív esetekben az ILRR után adott kemoterápia kedvező hatású, ER-pozitív esetekben viszont nem. Az eredmények az ASCO 2017. évi találkozóján poszter formában voltak láthatók, majd 2018 áprilisban a JCO-ban is megjelentek.

Az IBCSG 34-05/SWOG Intergroup S0230 (Prevention of Early Menopause Study = POEMS) vizsgálatot 2018. októberben közölték a Journal of the National Cancer Institute c. lapban. I-IIIA stádiumú, ER/PgR-negatív emlőrákos betegeket randomizáltak standard kemoterápiára goserelinnel, vagy anélkül. Hosszú megfigyelés után látszott, hogy a kemoterápiát + goserelint kapó nők nemcsak többen kerülték el az idő előtti menopauzát, hanem a betegség mellékhatásai nélkül nagyobb arányban estek teherbe. 

Az IBCSG 35-07/BIG 1-07 (SOLE) vizsgálatot 2007-ben kezdték, a végső analízis 2019-ben várható. A betegkövetés 6-11 évig tartott, átlagosan 7,5 évig. A follow-up vizitek adatait 2019. február 28-ig gyűjtik be, a Data Monitoring 2019. áprilisban zárja le a kérdést. A SOLE vizsgálatban résztvevőknek köszönet a sikeres közreműködésért.

Az IBCSG 50-14/BIG 6-13 (OlympiA) vizsgálatba 2018. december 31.-ig 14,278 beteget szűrtek át, és végül 1683 beteget választottak be. Egy közbülső amendment (módosítás) szerint 1800-ra kell emelni a részvevők számát (900-900 az eredeti 750-750 helyett), ez kb. 2019. februárban teljesül, és ekkor már interim analízis végezhető.

Az IBCSG 52-15/BIG 14-03/ABCSG 42 (PALLAS) vizsgálatba a tervezett 5600 helyett már 5793 beteget vontak be, le is zárták a randomizációt 2018. november 30.-án. 157  eseményt rögzítettek, 2019 elején várhatók az első részletek.

AZ IBCSG KUTATÁSAINAK BEMUTATÁSA A 2018 SAN ANTONIO EMLŐRÁK SZIMPÓZIUMON

Az IBCSG 5 poszterrel vett részt a SABCS-en 2018.-ban

A folyamatban lévő vizsgálatok közül az IBCSG 48-14/BIG 08-13 POSITIVE vizsgálatot mutatták be. Ez olyan korai, hormon-pozitív emlőrákos betegeket tartalmazott, akik teherbe kívántak esni, és az adjuváns endokrin kezelésüket a fogamzás idejére felfüggesztették. A poszter leírta a célokat, a dizájnt, a módszereket és a beteg rekrutálást. 2018. december 31.-ig 500 közül 339-et tartottak alkalmasnak, a betegbevonás 2020 közepéig fog előre láthatólag tartani.

BIG 1-98/IBCSG 18-98 transzlációs vizsgálat célja az invaziv ductális luminális emlőrákok (IDLBC) tipizálásának validálása, egy genomikus módszer (METABRIC), a tamoxifen és/vagy letrozol  szenzitivitás/inszenzitivitás kimutatására. A BIG 1-98 vizsgálatban 8010 posztmenopauzális, hormonérzékeny emlőrákos beteget randomizáltak 4 csoportba (lásd korábban!): az IDLBC3 státuszhoz a távoli áttétek magasabb kockázata, és rövidebb túlélés társult, valamint az IDLBC3 daganatoknál jelentősebb volt a letrozol vs. tamoxifen hatás, mint az IDLBC-2 tumoroknál (Poszter: P4-14-02).

A transzlációs kutatások között szerepelt az IBCSG VIII-IX vizsgálat is, melyben az epigenetikai folyamatok molekuláris markerei (pl. DNS metiláció) alapján a tripla negatív emlőrákokat kockázatuk szerint lehetne megkülönböztetni. Pl. magas metilációs arány esetén rövidebb a recidíva-mentes túlélés – függetlenül attól, hogy kemoterápiát kapott-e a beteg. A metilációs markereknek prognosztikai jelentősége van TNBC betegekben. 2 posztert is bemutattak.

SOFT-EST, az IBCSG 24-02/BIG 2-02 SOFT vizsgálat substudy-ja. 4 éven keresztül a havonta adott triptorelin (és/vagy exemestan, vagy tamoxifen) kezelés során az ösztradiol, az ösztron és az ösztron-szulfát szintjeit mérték. Arra voltak kíváncsiak, hogy a triptorelin + exemestan csoportban nem szuboptimális-e az ösztrogének szupressziója? A legtöbb triptorelin + exemestan kezelést kapó betegnél jelentősen csökkent az ösztradiol-szint, de a betegek több mint 20%-ánál a szigorúan vett optimális ösztradiol-szintnél (2,72 pg/ml) 2-vel, vagy többel volt magasabb az érték, és a betegek 4%-ánál hüvelyvérzés is keletkezett. A triptorelin + exemestan kezelés megkezdése előtt is magasabb ösztradiol-szinttel rendelkezőknél gyakran szuboptimális volt az ösztrogén szupresszió. Az eredményeket a P4-14-01-es poszteren mutatták be.

A PYTHIA VIZSGÁLAT (IBCSG 53-14/BIG 14-14) TERVE

2019 első negyedévében a cél az, hogy 120 beteget válasszanak be a PYTHIA vizsgálatba. Ez egy egykarú fázis 2 vizsgálat, melyben ER+/HER2 negatív előrehaladott emlőrákban az előző endokrin kezelés után progrediáló posztmenopauzális betegeknek fulvestrant + palbociklib kezelést adnak. A vizsgálat elsődleges céljai nagyjából a következők: 1./ az emlőrákkal összefüggő gének mutációi és kópia-számának eltérései a primer tumorban és az áttétekben, keringő DNS mérés 2./ az RNS szekvenciából  következő gén-szignatúrák, 3./ szérum timidin kináz-1 (TK1) vizsgálat a kiinduláskor, majd a 15. és 28. napokon és 4./ FDG-PET vizsgálat 30 betegnél a kiinduláskor és a 28. napon. A vizsgálat különlegessége, hogy a primer és az áttéti tumor DNS és RNS szekvenciáját társítják és rendszeres keringő DNS vizsgálattal egészítik ki.

A PYTHIA vizsgálat szorosan összefügg az AURORA programmal, melyben a primer tumorból és az áttétből vett anyagokból 411 emlőrákos gént vizsgálnak. Ezeket a daganatos mintákat a vizsgálóhely vezetője osztályozza. A daganatos mintákat, a szérum- és plazma-mintákat a kiinduláskor, minden hatodik hónapban és a progresszió esetén is leveszik, de rendszeresen ellenőrzik a keringő tumoros DNS (ctDNA) mintákat is. A PYTHIA betegbevonása várhatóan 2019 első negyedéig tart, jelenleg a mintáknak a központba való eljuttatását szervezik.

ITT AZ IDŐ AZ IMPASSION030/ALEXANDRA ÉS A POLAR VIZSGÁLAT AKTIVÁLÁSÁRA

Az IMpassion030/ALEXANDRA vizsgálat (BIG 16-05/AFT-27/WO39391) egy globális, fázis 3, nyílt, randomizált, ellenőrzött tanulmány. A tanulmány célja az, hogy értékelje az újonnan diagnosztizált, helyileg kuratív szándékkal sebészileg ellátott, adjuváns kezelésre váró tripla negatív emlőrákos betegek esetén az atezolizumab + T-AC kezelés hatásosságát, biztonságosságát az egyedüli T-AC kezeléssel szemben. Globálisan 370-450 vizsgálóhelyen kb. 2300 beteg bevonására kell számítani. A vizsgálat teljes ideje az első beteg bevonása után kb. 7 év lesz. A vizsgálatot a F. Hoffmann La Roche Ltd. szponzorálja, és az IBCSG centrumok közül kb. 30 centrum fog részt venni a vizsgálatban Belgiumból, Magyarországról, Olaszországból és Svájcból.

A POLAR vizsgálat (IBCSG 59-19/BIG 18-02) 2018. december 7-én indult. A tanulmányt az IBCSG szponzorálja, egy multicentrikus, randomizált fázis 3 vizsgálatról van szó, melyben endokrin terápia + palbociklib (125 mg/nap 21 napig, 7 nap szünettel, 3 éven keresztül) adagolást hasonlítanak összes egyedüli endokrin terápiával hormon-receptor pozitív, HER2 negatív emlőrákban, izolált (és reszekált) lokoregionális kiújulás eseteiben. Ez az első IBCSG által szponzorált tanulmány, melybe férfi betegeket is be lehet vonni, a nőbetegek lehetnek premenopauzálisak és posztmenopauzálisak is, stb.

Az emlőrák masztektómiája után bekövetkező lokális, vagy regionális recidíva rossz prognózist jelent, a betegek jelentős részénél távoli áttétel képződés következik be: az izolált lokoregionális recidíva (ILRR) esetén – távoli áttét nélküli esetekben is – nagy a távoli szóródás kockázata, ami akár 45 – 80%-ot is elérhet. Ezért az ILRR recidíva sebészei eltávolítása után szükség van további kezelésre is. A CALOR vizsgálat (IBCSG 27-02/BIG 1-02/NSABP B-37) végső analízisében 9 év átlagos követési idő után igazolták, hogy reszekált ER-negatív recidíva sebészi eltávolítása után adott kemoterápia kedvező hatású (2018. áprilisban meg is jelent a cikk a JCO-ban), de nem tudjuk, hogy ER-pozitív recidíva eltávolítása után mi a helyzet? Úgy néz ki, hogy a recidív lézió jellemzőit kell ilyenkor figyelembe venni az eredeti tumor jellemzői helyett. A CALOR vizsgálat eredményei és az endokrin terápia és a CDK4/6 gátló kombinációjával elért eredmények alapján az a hipotézis merült fel, hogy az ER-pozitív, HER2-negatív ILRR-k kimetszése után adjuváns kezelésként az endokrin terápia plusz a CDK4/6 gátló palbociklib kezelés hatásos lehet. A vizsgálatba Európa számos országából származó 400 beteget kívánnak 35 centrumból beválasztani. A végső analízist az utolsó beteg bevétele után 4 évvel kívánják elvégezni. A POLAR vizsgálat után többen érdeklődnek az IBCSG centrumokból és a Group of Collaborators-ból.  

Az értesítő végén számos IBCSG személy elérhetősége, és az egyes vizsgálatok elérhetősége (e-mailje) van felsorolva egy egész oldalon keresztül.

Dr. Nagykálnai Tamás, Dr. Landherr László

2019.03.18.

Vissza